ИМПРЕГНИРАНЕ НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ – ДЪЛГОТРАЙНА ЗАЩИТА ЗА БЕЗПРОБЛЕМНО БЪДЕЩЕ

Дървото и дървеният материал са едни от най-предпочитаните материали, използвани в интериора и екстериора на дома.  Както много други материали обаче дори дървото се нуждае от качествена поддръжка, която да подсигури добрия му външен вид и да го запази здраво за възможно по-дълъг период от време. Дървесината като естествен материал с течение на времето е подложен на увреждане, често причинено от дърворазрушаващи насекоми.  Други врагове на дървесината са дърворазрушаващите гъбички и плесени, като те се появят предимно, когато дървеният материал е изложен на влага. Разбира се негативно влияние върху дървения материал оказват и слънцето, влагата, влажността и дъжда.  С цел намаляване на вредното влияние на всички тези фактори все по-често дървеният материал се изпрегнира преди неговото използване, за да бъде защитен за по-дълъг период от време и да не създава проблеми в бъдеще. В описанието по-долу може да получите полезна информация относно това какво представлява процесът на импрегниране, както и с какво той повишава полезните свойства на дървения материал.

Какво представлява импрегнирането и защо то е необходимо?

Импрегнирането на дървен материал представлява метод за обработка, чрез който се повишават техническите характеристики на дървесината – влагоустойчивост, защита против оцветяване, защита против гъби, плесени, дървояди, насекоми, термити и др. Освен това импрегнирането на дървен материал е полезно средство за защита от неблагоприятните атмосферни условия като дъжд, ветрове, влага и т.н. Освен това, ако  се третира дървения материал със средства за профилактична защита, те ще се запазят здрави в продължение на дълъг период от време и значително ще се увеличи времето за употребата им.

Какъв е животът на импрегнираните дървени материали?

Продължителността на живот на третираните дървени материали зависи от метода за импрегниране, както и от условията, на които третираният материал е  изложен. Подходящата обработка  удължава живота на дървените материали  с няколко десетилетия.

Методи за импрегниране на дървения материал

Методите за импрегниране са:

  • Намазване
  • Пръскане, обливане
  • Потапяне, киснене
  • Автоклавна обработка

Импрегнирането на дървен материал във вана за импрегниране

Потапянето във вана с импрегниращ разтвор е един от най-добрите методи за импрегниране на дървесина. Греди, дъски, колове, дори и цели палета, могат да бъдат импрегнирани сравнително бързо чрез потапяне във вана. Този процес е особено ефективен, тъй като дървесината се оставя за определено време потопена изцяло във импрегниращия разтвор, което гарантира попиване на разтвора в дълбочина. Потапянето обикновено се извършва в специално изработени за целта вани. Дървените елементи се подреждат в пакети, които се потапят под повърхността на импрегнанта с помощта на хидравлично рамо. С напречни летви се отделят редовете от дървения материал в опаковката, за да се гарантира, че всеки елемент е напоен от всички страни, като по този начин се гарантира, че цялата повърхност на дървесината е равномерно обработена. Времето за потапяне обикновено е между 30 и 60 минути. Удълженото импрегниране с продължителност от 24 часа осигурява по-дълготрайна защита, с дълбочина на проникване до 3 мм.

В кои случаи е подходящо дървеният ви материал да бъде импрегниран?

Импрегнираният дървен материал е подходящ за: навеси, беседки, парапети, греди за покрив, обшивки, декинг, челни дъски и стрехи, дървени пътеки, дървени огради, изработването на детски съоръжения, пейки, бараки, дървени мостове, декоративни елементи и изделия и др.

 

Много важно и полезно е, че обработената по този начин дървесина не е задължително да бъде байцвана и лакирана

Ламперия от термо дървесина – Новото бижу в „ЧОЧКО“ ООД

Ламперия от термо дървесина – Новото бижу в „ЧОЧКО“ ООД

Предимствата на дървения материал преминал през процес на термична модификация

Термодървесината е дървен материал преминал през процес на термична модификация – сушене на материала при висока температура от около 185-210 °C. Термичната обработка на дървесина сама по себе си не е нещо ново. Процесите, протичащи в дървесината под въздействие на висока температура, са известни още от началото на миналия век. Термодървесината, обаче, не е обикновената изсушена дървесина, която може да се произведе както на открито, така и в сушилна камера от традиционен тип.

Ключов момент в получаването на термодървесина е нагряването до много висока температура с едновременно подаване на пара. При това, парата защитава дървесината и същевременно изменя химическите й свойства. В резултат от това обикновената борова дървесина, например, по своите качества и външен вид се приближава към някои много устойчиви екзотични видове дървесина, а по съпротивление на гниене не отстъпва на материала от лиственица.

Благодарение на термообработката дървесината придобива нови качества. Нейната повърхност става по-плътна и значително се намалява способността и да поглъща влага от въздуха. Благодарение на изключителната влагоустойчивост, която придобива дървесината след термичната обработка, тя може да отблъсква водата, без да е необходимо допълнително импрегниране със специални химични състави.

Именно затова този материал е подходящ и за външни приложения, включително и на места с влажен климат, както и край естествени и изкуствени водни басейни (за кейове, понтони, настилки около басейни и т.н.).

Друг немаловажен момент е, че при термообработката се разлагат дървесните въглехидрати, които представляват хранителна среда за микроорганизмите, водещи до гниене на материала. Това означава, че след обработката продуктът получава екологично чиста бактерицидна защита, без да се използват химични препарати. Всеки вид дървесина след термообработка се приближава по устойчивост на гниене до дървесината от лиственица – тя не гние в течение на столетия. Въпреки описаните биохимични изменения, обаче, структурата на целулозата по време и след обработката остава непроменена, което е от значение за запазване на здравината на продукта.

Удобство при работата с термодървесина създава и фактът, че тя е много лека и удобна за обработка. Това се дължи на намалената и плътност след преминатата термична обработка. Това прави термодървесината и в частност термоламперията идеална за облицовки и други дървени конструкции, където е от значение използваният дървен материал да бъде лесен и удобен за обработка.

Преминалата през термична обработка при висока температура дървесина подобрява и своите топлоизолационни качества. Това се дължи на затвърждава дървесните клетки, което подобрява изолационните ѝ качества и намалява пропускливостта и на топлина, придавайки оптимален комфорт и енергийна ефективност.

По отношение на декоративните качества трябва да споменем, че по време на термообработка дървесината променя цвета си, придобивайки красив червеникаво-кафяв оттенък. Освен това, изменението в цвета не е повърхностно, а обхваща материала в цялата дълбочина, което се вижда добре при срез. Изменяйки температурата в технологичния процес на обработка, производителите получават различни оттенъци. По-тъмните цветове с течение на годините обикновено избледняват. Като цяло, обаче, независимо от нюанса, външният вид изглежда винаги освежен.

Тъй като смолата се отделя по време на обработка, дървесната повърхност става по-стабилна и равна. Това има голямо значение за повишаване на удобството и качеството при боядисване. Върху термодървесината по желание могат да се поставят декоративни покрития – както маслени, така и на водна основа.

На пазара днес се предлага и термично модифицирана дървесина с изкуствено получен, чрез обработка с амоняк, ефект на състареност.

Поради множеството си добри качества термодървесината е много лесна за поддръжка по време на експлоатация. Тя не се надува и напуква, естествено защитена е от микроорганизми, не развива плесени, отблъсква водата и се почиства лесно. Друго основно нейно предимство е, че тя е екологично чист и напълно безвреден за здравето продукт. За разлика от обикновено обработената дървесина, която се нуждае от импрегниране с химични препарати с антисептично действие, новият вид дървесина не преминава през химична обработка и едновременно с това е достатъчно устойчива на външните въздействия.

Всички изброени качества на термодървесината дотук е прави и устойчива за дълъг период от време. Обработената по този начин дървесина може да издържи над 25 години и то с минимална поддръжка. Именно това я прави и привлекателен избор за различни строителни проекти. Инвестирането в термодървесината днес всъщност е отлична инвестиция във времето, защото използването ѝ ще спести множество разходи и време за поддръжка и смяна на дървения материал в бъдеще.

„ЧОЧКО“ ООД предлага за своите клиенти термоламперия с ширина 14 см., дебелина 2 см. и дължина 4 см.

Тази ламперия може да бъде идеално решение за вашата външна облицовка, както и да бъде поставена на места с висока влажност, неблагоприятни условия и т.н. С други думи, можете да използвате този материал навсякъде, където искате да постигнете добра издръжливост, съчетана с естетичен вид.