Дървото и дървеният материал са едни от най-предпочитаните материали, използвани в интериора и екстериора на дома.  Както много други материали обаче дори дървото се нуждае от качествена поддръжка, която да подсигури добрия му външен вид и да го запази здраво за възможно по-дълъг период от време. Дървесината като естествен материал с течение на времето е подложен на увреждане, често причинено от дърворазрушаващи насекоми.  Други врагове на дървесината са дърворазрушаващите гъбички и плесени, като те се появят предимно, когато дървеният материал е изложен на влага. Разбира се негативно влияние върху дървения материал оказват и слънцето, влагата, влажността и дъжда.  С цел намаляване на вредното влияние на всички тези фактори все по-често дървеният материал се изпрегнира преди неговото използване, за да бъде защитен за по-дълъг период от време и да не създава проблеми в бъдеще. В описанието по-долу може да получите полезна информация относно това какво представлява процесът на импрегниране, както и с какво той повишава полезните свойства на дървения материал.

Какво представлява импрегнирането и защо то е необходимо?

Импрегнирането на дървен материал представлява метод за обработка, чрез който се повишават техническите характеристики на дървесината – влагоустойчивост, защита против оцветяване, защита против гъби, плесени, дървояди, насекоми, термити и др. Освен това импрегнирането на дървен материал е полезно средство за защита от неблагоприятните атмосферни условия като дъжд, ветрове, влага и т.н. Освен това, ако  се третира дървения материал със средства за профилактична защита, те ще се запазят здрави в продължение на дълъг период от време и значително ще се увеличи времето за употребата им.

Какъв е животът на импрегнираните дървени материали?

Продължителността на живот на третираните дървени материали зависи от метода за импрегниране, както и от условията, на които третираният материал е  изложен. Подходящата обработка  удължава живота на дървените материали  с няколко десетилетия.

Методи за импрегниране на дървения материал

Методите за импрегниране са:

  • Намазване
  • Пръскане, обливане
  • Потапяне, киснене
  • Автоклавна обработка

Импрегнирането на дървен материал във вана за импрегниране

Потапянето във вана с импрегниращ разтвор е един от най-добрите методи за импрегниране на дървесина. Греди, дъски, колове, дори и цели палета, могат да бъдат импрегнирани сравнително бързо чрез потапяне във вана. Този процес е особено ефективен, тъй като дървесината се оставя за определено време потопена изцяло във импрегниращия разтвор, което гарантира попиване на разтвора в дълбочина. Потапянето обикновено се извършва в специално изработени за целта вани. Дървените елементи се подреждат в пакети, които се потапят под повърхността на импрегнанта с помощта на хидравлично рамо. С напречни летви се отделят редовете от дървения материал в опаковката, за да се гарантира, че всеки елемент е напоен от всички страни, като по този начин се гарантира, че цялата повърхност на дървесината е равномерно обработена. Времето за потапяне обикновено е между 30 и 60 минути. Удълженото импрегниране с продължителност от 24 часа осигурява по-дълготрайна защита, с дълбочина на проникване до 3 мм.

В кои случаи е подходящо дървеният ви материал да бъде импрегниран?

Импрегнираният дървен материал е подходящ за: навеси, беседки, парапети, греди за покрив, обшивки, декинг, челни дъски и стрехи, дървени пътеки, дървени огради, изработването на детски съоръжения, пейки, бараки, дървени мостове, декоративни елементи и изделия и др.

 

Много важно и полезно е, че обработената по този начин дървесина не е задължително да бъде байцвана и лакирана