Направа на заготовки за навеси, перголи и др.

За своите клиенти предлагаме и направата на заготовки за навеси, перголи и др. Всеки клиент може да заяви какви размери са му необходими, а ние ще ги изработим точно, качествено и в най-кратки срокове.