Разкрояване и Кантиране

Разкрояване

Процесът на разкрояване се състои във въвеждане на детайлите в специален софтуер за оптималното им разпределяне върху плочата и определяне на броя плочи нужни за тези детайли. Пo направената от софтуера оптимизация, се извършва разкрояването на съответнатa плоскост.

Кантиране

Кантирането е следващият процес след разкрояването. То представлява машинно залепяне на ПВЦ лента(кант) върху страничната повърхност на разкроения вече детайл, това се извършва с помощта на високотемпературна кантираща машина. Цветът и дебелината на канта са по избор на клиента. Необходимо е да бъдат посочени страните, които клиента желае да бъдат кантирани.